การใช้เครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้อง

การใช้เครื่องชั่งสปริงที่ถูกต้อง

เครื่องชั่งสปริง คือเครื่องชั่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายตามร้านค้าในตลาดสดและแผงตามตลาดนัด เพื่อใช้ชั่งสินค้าที่มีราคาไม่สูงมากนัก และจะใช้ชั่งสินค้าน้ำหนัก 3 กิโลกรัม , 7 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม ,  20 กิโลกรัม , 35 กิโลกรัม และ 60 กิโลกรัม

ลักษณะการทำงานจะใช้สปริงในการรับน้ำหนักมีหน้าปัด 2 ด้าน เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายได้ดูผลการชั่งน้ำหนักสินค้าพร้อมๆกัน โดยเครื่องชั่งจะต้องมีเครื่องหมายเฉพาะตัวของผู้ผลิตและเลขลำดับประจำเครื่องแสดงไว้ที่หน้าปัดทั้งสองด้านและที่ถาดชั่ง

โดยทั้ง 3 แห่งต้องแสดงตรงกัน และที่หน้าปัดทั้งสองด้านกับฝาทั้งสองข้างจะมีหมุดทำด้วยตะกั่ว ซึ่งได้ถูกประทับเครื่องหมายคำรับรองรูปตราครุฑ จากสำนักชั่งตวงวัด กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกันการแก้ไขน้ำหนักที่ไม่ถูกต้อง

       วิธีการใช้งานเครื่องชั่งสปริงให้เที่ยงตรง

        1.ต้องวางเครื่องชั่งบนพื้นราบให้ได้ระดับและมั่นคงแข็งแรง

       2. ก่อนทำการชั่งน้ำหนักสินค้า เข็มเครื่องชั่งต้องชี้ที่เลขศูนย์ (0) ถ้าเข็มไม่ชี้ที่เลขศูนย์ให้ใช้เครื่องมือปรับให้เข็มชี้ที่เลขศูนย์ ทดลองกดถาดชั่งแล้วปล่อย เข็มยังคงต้องชี้ที่เลขศูนย์ (0) เสมอ

       3. วางสินค้าบนถาดชั่ง

       4. อ่านผลการชั่งโดยดูเข็มชี้ที่ขีดบอกน้ำหนักให้ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้เครื่องชั่งสปริงที่ใช้ซื้อขายโดยทั่วๆไป นายตรวจชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะต้องออกตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง โดยใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานวางลงบนเครื่องชั่งเพื่อทดสอบการแสดงน้ำหนัก

หากเครื่องชั่งนั้นแสดงน้ำหนักได้ถูกต้อง นายตรวจชั่งตวงวัดจะ ติดแถบผนึก (สติ๊กเกอร์) “ตรวจสอบแล้ว” ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องชั่งสปริงเครื่องนั้นเพื่อการซื้อขายสินค้า

ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้เครื่องชั่งสปิงที่ไม่ได้รับการตรวจสอบและให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ ไม่มีเครื่องหมายคำรับรองตราครุฑ ข้างต้นตามกฎหมายว่าด้วยมาตรชั่งตวงวัดถือเป็นการกระทำที่มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้บริโภคต้องรักษาผลประโยชน์ของตนเองด้วย โดยตรวจสอบเครื่องชั่งให้มีลักษณะและเครื่องหมายคำรับรองการชั่งให้เป็นไปตามขั้นตอนข้างต้น กรณีสงสัยหรือพบเห็นว่าเครื่องชั่งอาจไม่เที่ยงตรง แจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 1569 หรือสำนักงานกลางชั่งตวงวัด สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัด หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดที่ตั้งอยู่ในจังหวัดของท่าน เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณแหล่งที่มา กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ติดต่อสอบถามบริษัท เอ็นที สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
988/115 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ติดต่อด่วนแอดเลยค่ะ http://line.me/ti/p/%40mgu7831f
TEl : 089-669-2925 คุณโนช , 062-464-6805 คุณแต
ID LINE : 0896692925Email : manote2520@hotmail.com , ntscale19@gmail.com
FACEBOOK : http://www.facebook.com/svs.enscale