โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.2

จำหน่าย โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.2 , โปรเเกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก , โปรเเกรมเครื่องชั่งทุกประเภท , โปรเเกรมเครื่องชั่งสำเร็จรูป ราคาถูก T.089-669-2925

รายละเอียด

จำหน่าย โปรเเกรมเครื่องชั่ง โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.2  โปรเเกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก และโปรเเกรมเครื่องชั่งสำเร็จรูปทุกชนิด

โปรเเกรมเครื่องชั่ง Graphic for DOS S-TCK82 Truck Version 8.2
Truck Version 8.2 [TRUCK SCALE SOFTWARE] Graphic for DOS

 • สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร
 • สามารถออกแบบบัตรชั่งได้เอง
 • สามารถออกแบบรายงานได้เอง
 • ต่อเครื่องชั่งได้ทุกยี่ห้อ
 • สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 486 DX ขึ้นไป ใช้ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
 • สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านนํ้าหนักได้ถึง 4 เครื่อง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเดียว
 • สามารถแสดงผลทั้งจอภาพ (Monitor) และเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้ทั้งอักษรไทยและอังกฤษ
 • สามารถแสดงผลแบบ GRAPHIC MODE โดยไม่ต้องใช้ WINDOWS
 • มีให้เลือกทั้งแบบ STANDALONE และ LOCAL AREA NETWORK
 • สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟสัญญาณอื่นๆ ได้ อาทิเช่น ไฟสัญญาณ หรือไม้กั้น
 • สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านค่านํ้าหนักได้หลายยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม
 • สามารถบันทึกข้อมูล : ลำ ดับ, บริษัท, สินค้า, วัน/เวลา ราคา นํ้าหนัก และ จำ นวนเงิน
 • แสดงคำ แนะนำ บนหน้าจอ ในขณะที่กำ ลังปฏิบัติงานและมีข้อความเตือนในเวลาที่ทำ งาน ผิดพลาด
 • โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย ทำ งานได้รวดเร็ว และสวยงามน่าใช้รายงานสามารถออกทั้งทางจอภาพ
 • และเครื่องพิมพ์ได้ สามารถพิมพ์ทั้งหมดหรือบางหน้าก็ได้
 • เป็นโปรแกรมที่มีการจดลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฎหมาย ได้มาตราฐานและเป็นที่เชื่อถือทั่วไป
 • มีส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งระบบภาษาไทยต้อมีเอกสารสิทธิ์แสดงถูกต้อง
 • ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงออกแบบการพิมพ์เอกสาร ได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
 • มีส่วนควบคุมอำ นาจผู้ใช้โปรแกรมเพื่อป้องกันการแก้ไขและลบข้อมูล
 • สามารถบันทึกข้อมูลและรหัสต่างๆ ได้โดยไม่จำกัด
 • มีส่วนคำ สั่งในการดูแลรักษาข้อมูล เช่น บำ รุงรักษา, สำ รอง, ลบและอ่านกลับ
 • มีการค้นหาข้อมูล ทั้งในขณะบันทึกและขณะดูรายงานได้อย่างสะดวก

ติดต่อสอบถาม
บริษัท เอ็นที สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
988/115 หมู่ 6 ต.แพรกษา  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ติดต่อด่วนแอดเลยค่ะ http://line.me/ti/p/%40mgu7831f
TEl : 089-669-2925 , 062-464-6805
ID LINE : 0896692925
Email : manote2520@hotmail.com , ntscale19@gmail.com
FACEBOOK : http://www.facebook.com/svs.enscale