โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.3

จำหน่าย โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.3 , โปรเเกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก , โปรเเกรมเครื่องชั่งทุกประเภท , โปรเเกรมเครื่องชั่งสำเร็จรูป ราคาถูก T.089-669-2925

รายละเอียด

จำหน่าย โปรเเกรมเครื่องชั่ง โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.3  โปรเเกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก และโปรเเกรมเครื่องชั่งสำเร็จรูปทุกชนิด

Truck Version 8.3 [TRUCK SCALE SOFTWARE]for OS Windows 95,98,SE,ME,NT,XP
interface with weighing indicator by RS-232C
➣ สามารถใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สามารถลง windows ตั้งแต่ 98 ขึ้นไปได้
➣ ทำ งานบนระบบ WINDOWS 98 ขึ้นไป
➣ สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านนํ้าหนักได้ถึง 4 เครื่อง โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวเดียว
➣ มีให้เลือกทั้งแบบ STANDALONE และ LOCAL AREA NETWORK
➣ สามารถพิมพ์เอกสารและรายงานออกทางเครื่องพิมพ์ DOT MATRIX LASER และ INKJET
➣ สามารถแสดงผลทั้งจอภาพ (Monitor) เป็นอักษรและรูปภาพกราฟฟิคและสามารถแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์เป็นอักษรไทยและอังกฤษ
➣ สามารถแสดงภาพได้ทั้งสี และขาว-ดำ
➣ สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟสัญญาณอื่นๆ ได้ อาทิเช่น ไฟสัญญาณ หรือไม้กั้น
➣ สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านค่านํ้าหนักได้หลายยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม
➣ ในอนาคตแม้มีการเปลี่ยนเป็น ปี ค.ศ. 2000 ไม่มีผลต่อโปรแกรมซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ
➣ สามารถบันทึกข้อมูล, ทะเบียนรถ, ลำ ดับเข้า, เลขที่การชั่ง, สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประมาณต่างๆ, บริษัทที่รับหรือส่งสินค้า, วัน/เวลาและข้อมูลนํ้าหนัก, ราคา, การคำ นวนเงิน
➣ มีการแสดงคำ แนะนำ ทุกขั้นตอนบนหน้าจอ ในขณะที่กำ ลังปฎิบัติงานและมีข้อความเตือนในเวลาที่ทำ งาน ผิดพลาด
➣ สามารถแสดงภาพได้ทั้งสี และขาว-ดำ
➣ สามารถต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟสัญญาณอื่นๆ ได้ อาทิเช่น ไฟสัญญาณ หรือไม้กั้น
➣ สามารถต่อเชื่อมกับเครื่องอ่านค่านํ้าหนักได้หลายยี่ห้อ โดยไม่ต้องแก้โปรแกรม
➣ ในอนาคตแม้มีการเปลี่ยนเป็น ปี ค.ศ. 2000 ไม่มีผลต่อโปรแกรมซึ่งสามารถใช้งานได้ตามปกติ
➣ สามารถบันทึกข้อมูล, ทะเบียนรถ, ลำ ดับเข้า, เลขที่การชั่ง, สินค้า, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประมาณต่างๆ, บริษัทที่รับหรือส่งสินค้า, วัน/เวลาและข้อมูลนํ้าหนัก, ราคา, การคำ นวนเงิน
➣ มีการแสดงคำ แนะนำ ทุกขั้นตอนบนหน้าจอ ในขณะที่กำ ลังปฎิบัติงานและมีข้อความเตือนในเวลาที่ทำ งาน ผิดพลาด
➣ มีรูปภาพคำ สั่ง (Icon) เพื่อใช้ในการสั่งโปรแกรมให้ทำ งานตามคำ สั่งได้ด้วยนอกเหนือจากตัวเลขและตัวอักษร
➣ รายงานสามารถออกทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้
➣ เป็นโปรแกรมที่มีการจดลิขสิทธิ์โดยถูกต้องตามกฏหมาย
➣ มีระบบภาษาไทยของตัวเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ
➣ ส่วนประกอบในการพัฒนาโปรแกรมมีเอกสารสิทธิ์แสดงถูกต้อง
➣ ผู้ใช้สามารถออกแบบและเพิ่มเติมรายงานได้เองโดยอิสระ
➣ สามารถบันทึกค่านํ้าหนักรถเปล่าให้เองอัตโนมัติและ Update ข้อมูลล่าสุด
➣ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงและออกแบบบัตรชั่งได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม
➣ สามารถใช้ MOUSE ช่วนในการทำ งานได้ทุกขั้นตอน
➣ มีตารางรหัสข้อมูล ซึ่งผู้ใช้สามารถกำ หนดเองได้
➣ สามารถคำนวนเงินได้หลายแบบดังนี้
1.ไม่คิดเงิน
2.คิดต่อหน่วยกิโลกรัม
3.คิดต่อหน่วยตัน
4.คิดต่อหน่วยซึ่งกำ หนดเอง ซึ่งอาจจะเป็นคิว, หาบ, เกวียน หรืออื่นๆ
5.คิดเงินต่อเที่ยว

 โปรเเกรมเครื่องชั่ง โปรเเกรมเครื่องชั่ง Truck 8.3  โปรเเกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก และโปรเเกรมเครื่องชั่งสำเร็จรูปทุกชนิด

ติดต่อสอบถาม
บริษัท เอ็นที สเกล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
988/115 หมู่ 6 ต.แพรกษา  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ติดต่อด่วนแอดเลยค่ะ http://line.me/ti/p/%40mgu7831f
TEl : 089-669-2925 , 062-464-6805
ID LINE : 0896692925
Email : manote2520@hotmail.com , ntscale19@gmail.com
FACEBOOK : http://www.facebook.com/svs.enscale